Pere Josep
Puértolas Gutièrrez
Percussions de Barcelona Vol. II
ANACRUSI
AC 030 Percussions de Barcelona Vol. II

Drums & Woods 7'32' Pere.J.Puértolas
Percussions de Barcelona Vol. I
ANACRUSI
AC 023 Percussions de Barcelona Vol. I

Thies 05'26' Pere Josep Puértolas
Contacte
Pot posar-se en contacte amb el compositor a través dels mitjans següents :
Associació Catalana de Compositors
Pg. Colom 6 · Espai IV
08002 · Barcelona

2009 © Associació Catalana de Compositors.