María Teresa
Roig Ferrer
Currículum
Compositora nascuda el 1952 a Barcelona, on obtingué els Premis d´Honor de Grau Superior i de Virtuosisme del Piano, Menció honorifica de Fuga, Premi 'Onia Farga' de l´Ajuntament de Barcelona i 1r. Premi de la Fundació R. Parramon.
Obtingué el Títol d'´'Honoris Causa' del Conservatori de Buenos Aires, efectuant concerts a la India i altres indrets. Des de l´any 1972 a 1980 fou professora de la secció de noies de l´Orfeó Català en el Palau de la Música Catalana i des del juliol de l´any 2000 al 2004 fou Directora del Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona, centre de la seva formació, on obtingué els títols superiors de professora de Piano, Solfeig i teoria i de professora d´Harmonia, Contrapunt i Composició, i en el que exerceix de professora des del seu nomenament, obtingut per oposició lliure l´any 1980. Membre de l´Associació Catalana de Compositors cal destacar el seu mètode per a llenguatge musical La Clave de Do, la seva aportació a la didàctica del saxòfon en 23 x Sax (I i II), 16 x Sax, i l´obra de lluïment per a saxòfon sol Temps canviant. Entre les seves composicions hi figuren obres tant de música acústica com d´experimentació electroacústica, per a dansa o concert.
Contacto
Puede contactar con el compositor a través de los siguientes medios :
Associació Catalana de Compositors
Pg. Colom 6 · Espai IV
08002 · Barcelona

2009 © Associació Catalana de Compositors.