Josep
Cercós
Josep, Cercós
Josep Cercós
Josep Cercós i Fransí (Barcelona, 5 de maig de 1925 – Barcelona, 5 de novembre de 1989) fou un compositor, teòric musical i pianista català.
Va estudiar harmonia amb R. Lamote de Grignon i E. Cervera, i contrapunt amb C. Taltabull.[3] També va estudiar amb H. Scherchen, i va tenir contacte amb L. Nono, I. Xenakis i altres compositors de l'època.[4] Va ser membre del 'Cercle Manuel de Falla'.[5]

El seu llenguatge musical té unes característiques pròpies, on conviuen un gran respecte per la tradició i una concepció molt personal de la modernitat. Va sentir sempre la necessitat de cercar una tècnica compositiva pròpia, tant en harmonia com en contrapunt, i això el va portar a investigar-hi.

Entre les seves obres orquestrals s'hi troben tres simfonies —encara no estrenades—, i les obres Concert per a violoncel i orquestra, Escenes simfòniques per a viola i orquestra, i Suite Bilbao, les dues primeres estrenades en el seu moment al Palau de la Música i la darrera a Bilbao.

De música de cambra, sense estrenar, té Simfonia de cambra, Meloditzacions i Peces per a trio. I, d'estrenada, Dues glosses, per a violoncel i piano, Text, context i pretext, per a clarinet, viola, percussió i clavecí, i Dos retaules, per a quintet de vent i quartet de corda.

Va escriure cançons amb textos de R.M. Rilke, J. Salvat-Papasseit i J. Brossa i el cicle de setze cançons Els bells camins, de M. Martí i Pol, per a baríton i piano —la seva darrera obra.

Entre les peces de piano té Preludi, recitatiu i fuga, Sonata en si menor, Preludis ambulants, El quadrat màgic, Piano-ballet, i els ballets infantils La utilitat de les flors i Escenes d'un circ. Per a clavicèmbal, va escriure Manat a fer per encàrrec. Per a orgue, Coral amb variacions i Passacaglia, que amb el seu especial humor sovint anomenava Passa-i-calla.

Va escriure també música per a teatre de cabaret literari, per a l'obra Manicomi d'estiu, que es va representar a la Cova del Drac, sobre textos de J. Vidal Alcover i Mª Aurèlia Capmany. I, també per a teatre, per a les obres Otel·lo i Lisístrata, dirigides per Àngel Carmona.
Contacto
El compositor no dispone de información de contacto adicional.
Associació Catalana de Compositors
Pg. Colom 6 · Espai IV
08002 · Barcelona

2009 © Associació Catalana de Compositors.