Juan Jose
Olives Palenzuela
Currículum
Nascut a Santa Cruz de Tenerife, fa eis seus estudis musicais al Conservatori de la seva ciutat natal i posteriorment a Barcelona (direcció orquestral amb Antoni Ros Marbá i composició amb Josep Soler), i també a la Hochschule für Musik de Viena (direcci¿> amb 0. Suitner i composició amb F. Cerha) i en eis cursos de la Sommer-Akademie de Salzburg (direcció amb F. Leitner i D. Epstein). Entre aitres, ha dirigit I'Orquestra de Cambra de¡ Palau de la Música Catalana, de qué va ser director titular, ¡'Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Sinfónica de Asturias, la Sinfónica de Málaga, la Bética Filamónica de Sevilla, ¡'Orquesta Ciudad de Granada, ¡'Orquesta Clásica de la Laguna, I'Orquestra de la Rádio Romanesa i I'Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Española. Ha dirigit també diferents orquestres i agrupacions de cambra (Grup Bártok, Speculum Musicae, Orquestra de Cambra de l'Empordá, ... ) i diverses formacions corais (Orfeó Catalá, Coral Sicoris de Lleida, Cor de la RTVE.) Ha col-laborat amb solistes de¡ prestigi d'Alícia de Larrocha i Guillermo González, i ha participat, entre aitres, en el Festival Internacional de Música d'Oviedo, en el Festival Internacional de Granoliers, en el Festival de Palamós, en el cicie Grandes orquestas de/ mundo, en la Mostra Catalana de Música Contemporánia de Barcelona, etcétera. Compositor i llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, Juan José Olives ha compaginat la seva labor artística amb la docent, la qua¡ ha desenvolupat principalment en els conservatoris de Barcelona, Badalona i, com a director, en el de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Actualment és catedrátic de Direcció d'Orquestra en el Conservatori de Saragossa i Director titular del Grupo Enigma - Orqustra de Cambra del Auditori de Saragossa.
Contacto
El compositor no dispone de información de contacto adicional.
Associació Catalana de Compositors
Pg. Colom 6 · Espai IV
08002 · Barcelona

2009 © Associació Catalana de Compositors.