Josep Maria
Mestres Quadreny
Currículum
Josep Maria Mestres i Quadreny va néixer a Manresa l'any 1929 i va estudiar Ciències a la Universitat de Barcelona i composició amb C. Taltabull. La seva música es distingeix per un esperit de renovació permanent del llenguatge i per la incorporació de noves tècniques tant a la pròpia composició com a l'ús dels instruments. El seu camp d'exploració és molt ampli i comprèn des d'obres interpretades únicament pel públic (Self Service) fins a obres compostes amb ordinador (ibámla). Ha col•laborat amb artistes plàstics com Miró, Tàpies, Villèlia i T. Codina. Ha fet música incidental per a teatre i cinema i, amb Joan Brossa, diverses obres de teatre musical, ballet i òpera. L'any 1952 es va integrar al Cercle Manuel de Falla, el 1960 va fundar Música Oberta al si del Club 49 per a la difusió de la nova música; el 1968 va fundar el Conjunt Català de Música Contemporània, el 1973 el Laboratori de Música Electroacústica Phonos i el 1976 el Grup Instrumental Català, juntament amb Carles Santos. Ha participat com a docent en els Cursos de Nova Música de Darmstadt, ha col•laborat a Testimonium de Jerusalem i ha estat invitat al Curs Llatinoamericà de Música Contemporània, al Brasil. Actualment és membre de la Comissió Delegada del Patronat de la Fundació Miró, de la Junta Rectora de l'Orquestra Ciutat de Barcelona i de la Comissió de Relacions Culturals del Centre d'Estudis Catalans de la Universitat de París (Sorbona). És, a més, director de la col•lecció de llibres Música d'avui, i president de la Fundació Phonos.
Contacte
El compositor no disposa d'informació de contacte adicional.
Associació Catalana de Compositors
Pg. Colom 6 · Espai IV
08002 · Barcelona

2009 © Associació Catalana de Compositors.