Carles
Guinovart Rubiella
Currículum
Compositor, pedagog i promotor musical, Carles Guinovart es va formar a Barcelona, la seva ciutat natal, i va ampliar estudis a París (O. Messiaen). La seva producció musical (obres a solo, de cambra, de música simfònica) ha estat àmpliament difosa internacionalment.
Des de la càtedra de Composició i Orquestració que ocupa al Conservatori Superior Municipal de Barcelona incideix en la formació de gran part dels músics joves catalans que finalitzen els seus estudis oficials. És també significativa la seva aportació pedagògica en el camp de l'anàlisi musical en oferir, entre altres aspectes que fan referència a la música contemporània, un coneixement progressiu de la teoria schenkeriana i els seus gràfics sinòptics. Una de les pretensions de Guinovart és crear infraestructures estables a favor de la música i dels estudiosos musicals en el seu país. Per això és l'impulsor i el director, des de l'any 1984, d'un important Curs Internacional de Música, que es duu a terme cada estiu a la ciutat de Girona, on aplega un contingent de grans intèrprets i pedagogs per beneficiar l'estudiant qualificat. Aquesta plataforma li serveix també per a impulsar la projecció de la música contemporània mitjançant d'un concurs de composició i un altre d'interpretació de música del segle XX (1988), amb un èmfasi especial en la música catalana de recent creació.
Plenament entregat a la seva professió, s'aplica a les més variades activitats per a la difusió del seu medi vocacional. Així, des de l'any 1971 dirigeix un seminari sobre la música del segle XX en el centre docent abans esmentat; és membre de l'Associació Catalana de Compositors, entitat de la qual ha estat vicepresident, i membre del consell editorial de la Revista Musical Catalana (2a època); d'altra banda, escriu gran quantitat d'articles i comentaris de concerts i fa cursos i conferències en centres musicals de gran prestigi.
Contacte
El compositor no disposa d'informació de contacte adicional.
Associació Catalana de Compositors
Pg. Colom 6 · Espai IV
08002 · Barcelona

2009 © Associació Catalana de Compositors.