Sergio
Fidemraizer
Sergio, Fidemraizer
Currículum
Rosario (Argentina), 1958

Estudis de composició a l'Escola de Música de la Universitat Nacional de Rosario amb Dante Grela, ampliant la seva formació amb Francisco Kröpfl (composició i anàlisi) i Mario Benzecry (direcció d'orquestra) a Buenos Aires, abans de fixar la seva residència a Espanya, el 1986. Va completar els seus coneixements a l'Estudi Phonos de Barcelona amb Gabriel Brncic (composició, anàlisi i electroacústica) i Xavier Serra (música amb ordinador), i en el Conservatori de Badalona, on va obtenir la titulació superior.
Al seu país d'origen va ser co-fundador de la Agrupación Nueva Música de Rosario, la Agrupación de Jóvenes Compositores Rosarinos, la Asociación Santafesina de Compositores y del Grupo Klank, totes elles entitats pioneres, al seu moment, en la difusió de la creació contemporània.
La seva activitat compositiva s'inicia en 1980 i, després d'una primera etapa en la qual els seus interessos se centren en la 'projecció folklòrica', la seva música evoluciona paulatinament des de tècniques afins a l'atonalitat i el serialisme cap a un tractament del material sonor vàlid per a cada obra en el seu propi context expressiu, amb un particular èmfasi en el timbre i les textures. La seva producció s'emmarca en especulacions pròpies de la música actual, sense renunciar a referències del passat o altres estils musicals.
Les seves obres, en gran part destinades a la música de cambra, amb i sense mitjans electrònics, són regularment programades en cicles i festivals americans i europeus, havent rebut encàrrecs de nombroses institucions, grups i solistes de prestigi reconegut.
Actualment compagina la seva activitat com a compositor amb la docència pública (Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya). És membre de l'Associació Catalana de Compositors i de la Asociación de Música Electroacústica de España, participant activament en diversos projectes a Barcelona, així com en intercanvis amb Argentina i altres paísos llatino-americans.
Composicions seves estan incloses en cds de música contemporània catalana i internacional (Fundació Música Contemporània, Unió Músics, Anacrusi, ACA de Mallorca, Agenda Edizioni Musicali, AMEE, Albany), i estan enregistrades per Catalunya Música, RNE, Radio France, Latelelatina, etc. Té obres publicades en Amalgama, Delatour Editions, Ed. Periferia, ARLU Ediciones.

www.fidemraizer.net
Contacte
Pot posar-se en contacte amb el compositor a través dels mitjans següents :
TEL. : (+34) 972336542 / 667618312
Associació Catalana de Compositors
Pg. Colom 6 · Espai IV
08002 · Barcelona

2009 © Associació Catalana de Compositors.