Xavier
Boliart
Xavier, Boliart
Currículum
Boliart, Xavier

Currículum

Nascut a Barcelona l’any 1948, estudià al C.S.M.M.B. obtenint els títols de Piano,Solfeig,Composició i Direcció d’Orquestra, rebent posteriorment consells estètics de compositors de renom internacional. Ha assistit a diversos cursos relacionats amb els nous conceptes pedagògics. Ha publicat un mètode de Tècnica bàsica de llenguatge musical i freqüentment és convidat a impartir cursos i seminaris relacionats amb la pedagogia i la creativitat musical. Es professor del C.M.M.B. desde l’any 1975, l’any 1980 mitjançant oposicions lliures aconseguí una càtedra en l’esmentat centre,essent actualment Catedràtic de les Matèries Analítiques i Creatives.Com a compositor ha obtingut nombrosos guardons, entre d’altres: Premi Ciutat de Barcelona 1975, Premi Internacional Pau Casals l976, Premi Extraordinari Fundació Francesc Basil 1981,Premi Ferran Sors de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona 1985 i Premi SGAE 1986 i 1987. Escriu música per a molts diversos àmbits d’expressió i les seves obres (d’estètica independent) son interpretades dins la xarxa internacional de concerts.
Dedica una atenció especial a la música per a cobla i és l’autor del primer concert per a tenora i orquestra de la història ( estrenat el 3-XII-1999 per l’OBC ). És vocal de diversos jurats de concursos de composició i interpretació i membre del Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Bona part de la seva creació està editada i enregistrada per la ràdio, la televisió o en CD.Contacte
Pot posar-se en contacte amb el compositor a través dels mitjans següents :
Associació Catalana de Compositors
Pg. Colom 6 · Espai IV
08002 · Barcelona

2009 © Associació Catalana de Compositors.