Concepció
Ramió Diumenge
Concepció, Ramió Diumenge
Concepció Ramió i Diumenge
Neix a Girona l'any 1961. L'any 1982 obté el títol professional de piano pel Conservatori Superior del Liceu. Posteriorment realitza estudis de composició i instrumentació al CSMMB amb J. Soler i C. Guinovart. L'any 1988 obté una beca del Ministerio de Educación y Ciencia per a ampliar els estudis a l'estranger. El curs 88/89 és alumna de Besty Jolas a París. Aquest mateix any ingressa a l'Associació Catalana de Compositors. Ha participat durant tres anys (1991, 1992, 1995) als Cursos del Centre Acathes a Villeneuve d'Avignon (França) i també, durant tres edicions al International Bartok Seminal a Szombately (Hongria). A partir de l'any 1990 s'especialitza en la temàtica de la música i els llenguatges del segle XX, impartint nombrosos seminaris i cursos. Coneix profundament el camp de la cobla, en el qual s'inicià com a compositora l'any 1980, més tard com a instrumentista de tenora i, finalment, com a directora. Ha dirigit diverses formacions de cobla, entre elles la cobla de Sant Jordi entre 1991 i 1993, i actualment la Juvenil de Bellpuig des de l'any 1994. En les seves composicions ha manifestat interès per l'experimentació en el terreny de la composició per a cobla i els seus instruments. És professora d'harmonia, contrapunt i anàlisi al Conservatori d'Igualada i l' Escola de Músics de Capellades des de l'any 1994.
Contacte
El compositor no disposa d'informació de contacte adicional.
Associació Catalana de Compositors
Pg. Colom 6 · Espai IV
08002 · Barcelona

2009 © Associació Catalana de Compositors.