Sira
Hernández Bronchud
Sira, Hernández Bronchud
Curriculum de Sira Hernández
ibros com el d'Anna Beer, (Harmonies i suaus cants. Les dones oblidades de la música clàssica, a Acantilado), amb la pròpia autora, al Palau de la Música de. Barcelona.

Ha estat jurat dels Premis Ciutat de Barcelona de Música a 2019 i 2020.
És membre de jurat de el Concurs Internacional de Piano d'Eivissa.
Contacte
Pot posar-se en contacte amb el compositor a través dels mitjans següents :
Associació Catalana de Compositors
Pg. Colom 6 · Espai IV
08002 · Barcelona

2009 © Associació Catalana de Compositors.