Manuel
Oltra Ferrer
Currículum
Nascut a València l'any 1922 ha estat catedràtic d'harmonia, contrapunt i formes musicals al Conservatori Superior Municipal de Barcelona fins a la seva jubilació, l'any 1987. Ha impartit també la docència en el Conservatori Hispano-Marroquí de Tetuan (1944-47), a l'Institut de Rítmica Joan Llongueres durant alguns cursos, i com a responsable de cursets i classes magistrals en diverses entitats i ocasions. La seva producció com a compositor és extensa i variada, abraçant gairebé tots els gèneres: obres de cambra per a diversos conjunts, obres simfòniques, obres corals 'a capella' o amb acompanyament instrumental i obres per a cobla. De tota aquesta producció es podria destacar la Sonatina, per a flauta i piano; Bestiari, per a cor mixte; Doble 5 Suite, per a orquestra de cambra; Psalmus brevis, per a cor i orquestra, entre d'altres. Entre les sardanes i la música per a cobla caldria esmentar especialment la Rapsòdia per a piano i cobla (1953). Les harmonitzacions de motius tradicionals per a diverses formacions vocals i instrumentals formen també un corpus notable. No s'ha presentat mai a cap concurs i, per tant, només ha estat guardonat d'una manera honorífica i marginal. L'any 1994 va rebre de la Generalitat de Catalunya el Premi Nacional de Música en l'apartat de Composició i el Premi Nacional de Cultura Popular i Tradicional en l'apartat de Música.
Contacte
El compositor no disposa d'informació de contacte adicional.
Associació Catalana de Compositors
Pg. Colom 6 · Espai IV
08002 · Barcelona

2009 © Associació Catalana de Compositors.