Butlletí de l'ACC
L'ACC edita periòdicament un butlletí amb les últimes notícies i novetats que afecten l'associació.


Per mitjà de les opcions següents pot sol·licitar rebre aquest butlletí o deixar de rebre'l.
Vull subscriure'm al BUtlletí electrònic de l'ACC.
Vull donar-me de baixa del Butlletí electrònic de l'ACC.
Email *
TempoNova
Darrera Edició 21 / 11 / 2011
Butlletins publicats
Privacitat
Tractament de dades de caràcter personal
A efectes del compliment d'allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que los dades que ens ha facilitat s'inclouran en un fitxer propietat de l'Associació Catalana de Compositors, amb domicili al Pg. Colom 6 • Espai IV • 08002 • Barcelona, amb la finalitat de gestionar-les i mantenir les relacions amb els usuaris de les noestres pàgines web, així com l'enviament d'informació d'interès relacionada amb l'àmbit d'aquesta associació.

Mitjançant la subscripció als nostres butlletins, vostè autoritza el tractament anterior, així com l'enviament d'aquestes comunicacions.

Les seves dades seran tractades de forma confidencial i no seran, en cap cas, cedides a terceres persones diferents d'Associació Catalana de Compositors sense el seu consentiment previ. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació o rectificació d'aquestes dades, mitjançant una sol·licitud per correu electrònic a l'adreça acc@accompositors.com.
Associació Catalana de Compositors
Pg. Colom 6 · Espai IV
08002 · Barcelona

2009 © Associació Catalana de Compositors.