Història de l'ACC
Historia
L'Associació Catalana de Compositors va ser fundada l'any 1974 amb el propòsit de protegir els interessos professionals dels compositors i compositores de Catalunya i de divulgar la seva producció.
Frederic Mompou fou el president honorari. El primer president actiu fou Joaquim Homs. En aquella època l'Associació, constituïda per 14 socis, es va dedicar principalment a conscienciar no solament el públic, sinó també i molt especialment els estaments oficials i els promotors musicals dels problemes que s'havien de resoldre perquè el compositor pogués exercir com a tal, a la vegada que també es combatia el centralisme cultural que s'exercia des dels òrgans de govern de l'Estat espanyol.
Pocs anys més tard, amb Josep Maria Mestres-Quadreny (1977-1979) com a president, l'Associació, amb el patrocini del Ministeri de Cultura, va publicar el Llibre per a piano. Aquest recull d'obres pianístiques també inclou el catàleg i una breu nota biogràfica de cadascun dels autors que en aquells moments integraven l'ACC. El Llibre per a piano, que reprodueix dues litografies de Ràfols Casamada (a la portada i a la contraportada), va constituir un eficaç medi per donar a conèixer l'existència i les activitats dels nostres compositors.
Essent ja president Albert Sardà, l'Associació es va convertir en un agent decisiu per a la difusió de la nova música amb la creació de la Mostra Catalana de Música Contemporània i altres cicles de concerts. Es van establir els primers contactes internacionals i es creà el concurs de piano Compositors del Segle XX. Es va iniciar una col•lecció discogràfica, es va publicar un catàleg d'obres (68 compositors catalans) i es va editar el Llibre per a guitarra.
L'equip encapçalat per Francesc Taverna Bech (1993-1997) es va proposar, tot i tenint en compte la crisi econòmica del país, donar una certa continuïtat a les activitats anteriors, a la vegada que va endegar col•laboracions amb altres entitats organitzadores de concerts, amb la intenció de canviar l'actitud envers la nova música; va establir contacte amb l'estament pedagògic per aconseguir que els joves músics coneguessin els nous llenguatges sonors, i va descentralitzar l'activitat concertística, duent-la a altres indrets del país.
Agustí Charles (1997-2000) va marcar una etapa de remodelació que va adaptar l'ACC a les necessitats dels nous temps, creant unes eines de difusió com són una pàgina web, una revista anual especialitzada i una col•lecció de CD. Al mateix temps millorà les activitats existents, reprengué els intercanvis internacionals i inicià la creació d'un catàleg d'obres. Coincidint amb el 25è aniversari de la fundació de l'ACC, preparà la creació d'un llibre que recull la història dels 25 anys de l'entitat.
Josep-Maria Balanyà (2000-2004), establint la professionalització de l'entitat mitjançant la creació del càrrec de gerència. Amb el seu equip va afrontat el repte de continuar millorant, d'una banda, les tasques iniciades en l'etapa anterior i, de l'altra, aconseguir que l'ACC continués com un ens representatiu de les músiques contemporànies i de la música nova, no solament la històrica -bagatge musical que ha marcat la trajectòria de l'ACC- sinó també la que s'està creant en els diferents àmbits de la cultura del s. XXI. I tot això amb el propòsit d'assolir la normalització de la comunicació entre compositor, intèrpret, mitjans de comunicació i públic.
Des del 30 d'abril de 2004, Domènec González de la Rubia presideix l'ACC. En aquesta etapa cal destacar el propòsit de fer que les activitats de l'ACC trobin ressò en els mitjans de comunicació escrita i audiovisual. La Junta que presideix va portà a terme el nou cicle Lloc de Pas on diferents mitjans d´expressió artística (disseny, teatre, poesia, imatge etc.) formen part de l´obra final creada pels autors. També la intenció d'establir contactes i col•laboracions amb Conservatoris, Universitats i Centres d'ensenyament en general i iniciar una major projecció internacional de l'ACC. Fins al moment ja s´han establert intercanvis amb Argentina, Itàlia i properament amb Corea del Sud. A més, durant aquest període s'ha crear la nova web de l´ACC. Així mateix s´ha fet incís en una major obertura en la programació d´obres dels socis mitjançant nous cicles fets en col•laboració amb altres institucions. D´altra banda, el conveni amb l´editorial Periferia ha permet l´edició d´obres musicals dels socis. Una altra tasca decisiva, ha estat la renovació de la infrastructura i aparell administratiu de l´entitat.
Galeria fotogràfica
Associació Catalana de Compositors
Pg. Colom 6 · Espai IV
08002 · Barcelona

2009 © Associació Catalana de Compositors.