Sara
Ramos Contioso
Sara, Ramos Contioso
Curriculum
Llicenciada en Composició pel Conservatori Superior de Música Manuel Castillo (2000) i doctora de la Universitat de Granada (2016), ha exercit la seva tasca docent com a titular de composició al Reial Conservatori Superior de Música de Granada fins al curs 2016-2017. Al juliol de 2017 és nomenada catedràtica numerària de composició amb destinació definitiva al Conservatori Superior de Sevilla. La seva trajectòria acadèmica es recolza en una sòlida base formativa en què destaquen els Premis Fi de Carrera (1998) de Composició i Història de la Música, l'estada de recerca predoctoral a la Universitat Humboldt de Berlín (beca DAAD, 2007) tutelada pel Dr. Danuser, els cursos de postgrau al Conservatori del Liceu (2006-2008) i el Premi Extraordinari de Doctorat (2019). Pertany al grup de recerca de Patrimoni Musical d'Andalusia (HUM 263) de la UGR i ha participat en nombrosos congressos i jornades científiques centrades a l'estudi de la música religiosa (rèquiem) i camerística del segle XX. A l'apartat de la creació, ha estrenat al cicle de música contemporània de Còrdova (2005), al Fex de Granada (2010), a les jornades MAHS del RCSM Vicotria Eugenia de Granada (2011-2017) i al cicle dedicat a dones compositores organitzat pel Conservatori Superior de Jaén (2021). A més ha col·laborat en la realització de contes musicals amb la Diputació de Huelva i el Patronat de Doñana, així com en la transcripció i edició crítica dels quartets de Manuel Castillo (Projecte Innovació CED MTI-023/17) i del rèquiem de Miquel Querol (treball pendent de publicació). És sòcia numerària d'ACIM i de l'ACC. El seu repertori compositiu ofereix feines a totes les formacions. A l'apartat professional, destaca la seva contínua presència en els processos selectius de composició amb la seva participació com a vocal I en les oposicions a grau mitjà de l'especialitat el 2014, així com en les oposicions a càtedres de composició en què va ser vocal II al ingrés de 2018, vocal a l'accés de 2019, president de comissió a l'accés de 2020 i vocal III a l'ingrés de 2021.
Contacte
Pot posar-se en contacte amb el compositor a través dels mitjans següents :
ORCID : 0000-0003-1741-4544
ACADEMIA : https://consev.academia.edu/SRamosContioso
Associació Catalana de Compositors
Pg. Colom 6 · Espai IV
08002 · Barcelona

2009 © Associació Catalana de Compositors.